Eraspo | Asten

Traditionele bouw paste niet in het bestemmingsplan, vandaar een niet alledaags ontwerp met gigantisch veel 3D vlakken.

' Complexe knooppunten in verlopende 3D dakvlakken met talloze hoek- en kilkepers'

De hoofdconstructie bestaat uit klassieke spantconstructies. Om de 3D vlakken van het dak overlopend in de gevels te creëren zijn extra stalen opvangliggers over de spanten gemodelleerd. Deze extra opvangconstructie volgt de diverse contourlijnen van het gebouw. Met ruim 2000x gordinglippen wordt exact de plaats van de houten balklaag bepaald. Over deze houten balklaag komen als eindafwerking kunststof golfplaten.

Eraspo-Asten
Artist impression © Archimil Goossens Architecten

Nominatie Tekla BIM awards 2013 categorie aannemers

De complexiteit van diverse knooppunten tussen stalen liggers is d.m.v. Tekla BIM sight gecoördineerd met detail constructeur. Hetzelfde BIM sight model is ook door de aannemer en architect gebruikt om details te bekijken zoals de vele hout aansluitingen. Aangezien de houten balken en golfplaten zijn gemodelleerd zijn beide producten met aangeleverde materiaal lijsten door de aannemer besteld. T.b.v. montage is veelvuldig gebruik gemaakt van het BIM sight model om zowel de stalen- als hout / beplating constructie aan diverse montageploegen te verduidelijken.

Afbeelding galerij

3D model Tekla Structures
1 / 5

Voor deze complexe 3D vlakken is wel degelijk 3D software zoals Tekla Structures nodig. In dit geval is geen enkel 3D vlak in alle gebouwen hetzelfde. 3D heeft ook op diverse terreinen zoals hout en beplating zijn meerwaarde voor de aannemer bewezen. Bovendien is een belangrijk aspect dat deze materie ook voor de klant op een eenvoudige manier inzichtelijk gemaakt kan worden. Herhaaldelijk is het 3D model gebruikt tot goedkopere alternatieve oplossingen te komen en deze in samenspraak kostenbesparend door te voeren.

Kengetallen

  • ca. 300.000 kg. staalconstructie

Bouwteam